Pomáhá modafinil při ADHD u dospělých?

Modafinil je skvělý lék na předpis, který se používá k léčbě různých poruch spánku, ale má širokou škálu “off-label” použití. Jedním z jeho použití je léčba ADHD. Je často žádoucí oproti alternativám, protože je pozoruhodně méně pravděpodobné, že povede k toleranci & závislosti.

Co je však ADHD? Je modafinil při léčbě tohoto stavu účinný? Přečtěte si tohoto komplexního průvodce, abyste pochopili další fakta o modafinilu & jak funguje, jeho účinnost při léčbě příznaků ADHD, očekávané negativní účinky a verdikt.

Co je modafinil?

Modafinil přezdívaný “chytrá karta” je lék na předpis, který se používá k nápravě zdravotních stavů souvisejících se spánkem v důsledku nadměrné denní spavosti, idiopatické hypersomnie, obstrukční spánkové apnoe (OSA), narkolepsie, poruchy spánku při práci na směny (SWSD) a dalších stavů. Dále může být předepsán osobám trpícím jet lagem, depresí, chronickým únavovým syndromem (CFS), myotonickou dystrofií, příznaky Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby, roztroušenou sklerózou (negativní účinky únavy), fibromyalgií (příznaky únavy), spánkem vyvolaným opioidními léky, hubnutím, mozkovou obrnou a poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADD/ADHD) a dalšími.

Odborníci jej používají off-label ke zvýšení pracovního výkonu & produktivity. Je označován za první bezpečnou “chytrou drogu” na světě díky své schopnosti stimulovat bdělost v mozku, zvyšovat motivaci, soustředění a energii a podporovat mentální ostrost, paměť, myšlení & zpracování mozku, mimo jiné i díky dalším souvisejícím přínosům. Modafinil tab usnadňuje uvažování & duševní výkonnost.

Teď už to víte. Podívejme se na použití modafinilu k léčbě ADHD.

Jaké jsou příznaky ADHD?

ADHD je běžná neurovývojová porucha v předdospívajícím věku. Obvykle je poprvé diagnostikována v předdospělém věku a často přetrvává až do dospělosti.

Děti žijící s ADHD mohou mít problémy s pozorností, zvládáním impulzivního chování (jednání bez ohledu na to, jaký bude mít výsledek) nebo s nadměrnou aktivitou.

U některých jedinců s poruchou ADHD může s přibývajícím věkem ubývat projevů, ale u některých dospělých přetrvávají vlivné příznaky, které brání každodennímu fungování.

Příznaky mohou být různé, od benigních až po závažné. Mnoho dospělých s ADHD si jistě neuvědomuje, že trpí touto poruchou – chápou pouze, že každodenní úkoly pro ně mohou být náročné.

U dospělých mohou hlavní charakteristiky ADHD zahrnovat potíže s pozorností, impulzivitu, problémy s organizací a stanovováním priorit, problém s multitaskingem, nedostatečné schopnosti hospodařit s časem, časté změny nálad, potíže se soustředěním na úkol, nepřiměřenou aktivitu nebo neklid, vznětlivou povahu, neposednost nebo neustálý pohyb, příliš mnoho mluvení, bloudění, nízkou frustrační toleranci, neuspokojivé plánování, potíže se sledováním a dokončováním úkolů, stejně jako krizové zvládání stresu atd.

Jistě, dospělí s ADHD může vést k low-grade práce nebo akademické výkonnosti, nebezpečné vztahy, nízké sebevědomí, & několik dalších problémů.

Jak přesně funguje modafinil?

Modafinil funguje tak, že zvyšuje sled mozkových receptorů, které se podílejí na procesu bdění a také poznávání.

Mezi tyto neurotransmitery patří noradrenalin, serotonin, dopamin, orexin, glutamát, histamin, adrenalin, acetylcholin a kyselina gama-aminomáselná (GABA). Orexin reguluje bdělou část cyklu spánek-bdění (zvyšuje pocit bdělosti & může účinně zpomalit nástup spánku na několik hodin). Jeho poločas rozpadu je 12-15 hodin. Všimněte si, že každý neurotransmiter má své využití.

Vzhledem ke svému způsobu účinku je “chytrá karta” v tomto ohledu podobná jiným stimulantům, jako je amfetamin (Adderall), kofein a methylfenidát (Ritalin), i když s méně častými negativními účinky.

Si můžete objednat Modafinil bez lékařského předpisu na našich webových stránkách.

Je modafinil vhodný pro ADHD u dospělých?

Přestože “chytrá karta” není certifikována FDA pro léčbu ADHD, některé výzkumy prokázaly zlepšení symptomů ADHD. Podle FDA je “smart tab” skutečně federálně kontrolovanou látkou (C-IV) kvůli možnosti zneužití nebo vzniku závislosti.

Užívání modafinilu při ADHD je jednoduché & je snadno k dostání online. Je skutečně vhodný pro léčbu ADHD u dětí i dospělých. Dávkování se liší v závislosti na individuálním organismu, závažnosti příznaků & reakci na léky. Dospělí užívají dávky buď 100 mg, nebo přibližně 400 mg, které působí proti příznakům ADHD & zvyšují koncentraci.

Dávka modafinilu pro ADHD u dospělých a dětí se liší. Podle studie vykazovali jedinci, kteří dostávali modafinil v dávce 300 mg jednou denně, pozoruhodně větší zlepšení příznaků ADHD než ti, kteří dostávali placebo. U dětí s hmotností > nebo = 30 kg se “smart tab” 400 mg (200/200 mg) ukazuje jako mimořádně lepší než placebo. Všechny dávkovací režimy přípravku “smart tab” jsou skutečně dobře snášeny.

Výhodou pravidelného podávání “smart tab” (1-4krát/týden) je, že může enormně snížit pravděpodobnost vzniku tolerance na lék. Kromě toho obvykle zahrnuje vzdělávání, nácvik dovedností & psychologické poradenství. Jejich kombinace je neustále nejúčinnější terapií. Tyto terapie mohou pomoci zvládnout mnoho projevů ADHD, ale nevyléčí ji.

Pokud máte v úmyslu používat “chytrou kartu” denně, doporučujeme, abyste svůj stav a nejvhodnější dostupné možnosti nejprve konzultovali se svým lékařem.

Po konzultaci s lékařem je nejlepší získat “smart tab” v místní lékárně nebo online od dodavatele generických léků. Generika jsou levná & podobná značkovým lékům.

Jaké jsou vedlejší účinky užívání modafinilu při ADHD u dospělých?

U některých jedinců může modafinil vyvolat negativní účinky. Některým nežádoucím účinkům lze předejít správným užíváním léku a dodržováním lékařského předpisu.

Mezi nejstandardnější negativní účinky “chytré karty” patří bolest hlavy, nevolnost, nervozita, závratě, bolest zad, ucpaný nos, pocit úzkosti, průjem, problémy se spánkem a žaludeční nevolnost.

Další závažné negativní účinky zahrnují alergickou reakci nebo závažnou vyrážku, včetně okamžitého otoku pod kůží, Stevens-Johnsonův syndrom, nové psychické problémy, jako je úzkost, halucinace, agrese, deprese & myšlenky na sebevraždu. Kromě toho se mohou objevit příznaky srdečního znepokojení, včetně abnormálního srdečního tepu, bolesti na hrudi a potíží s dýcháním. Za ojedinělých okolností může “chytrá karta” vyvolat reakci přecitlivělosti více orgánů, která může být životu nebezpečná.

Přestaňte užívat “smart tab” & okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u vás vyskytne některý z těchto závažných negativních účinků.

Životopis

Podrobněji jsme se věnovali problematice ADHD a nejvhodnější léčbě. Jistě, zkušenosti s ADHD nejsou důkladně založeny na genetice. Prostředí jedince může mít jistě vliv na to, jak moc ADHD vyvolává obtíže v jeho každodenním životě. Užívání modafinilu při ADHD u dospělých může být ideální volbou, protože bylo ověřeno, že je účinný, bezpečný a dobře snášený, i když nemusí být vhodnou volbou pro každého. Někteří jedinci mají nežádoucí negativní účinky nebo zjistí, že léky nejsou účinné.

Dospělí s ADHD by měli úzce spolupracovat s lékařem a vyzkoušet modafinil pro terapii ADHD nebo různé typy & dávky léků. Cílem je objevit ten, který poskytuje vhodnou rovnováhu příznivých účinků s minimálními negativními účinky.